Aquest és el nostre gran projecte educatiu!

son
Es treballen les diferents àrees del currículum de 0-3 de manera globalitzada, tenint en compte els interessos dels infants i els seus coneixements previs.
love
Som una llar que utilitza el català com a llengua vehicular, encara que promou el multilingüisme fent la introducció de l’anglès a través del joc i la música.
pyramid

Potenciem l’autonomia de l’infant, adquirint-se a través d’hàbits i rutines donades per situacions quotidianes o potenciades per la mestra per afavorir el desenvolupament integral de l’infant.

mat

La nostra metodologia es basa en potenciar el desenvolupament de l’infant a nivell cognitiu, efectiu, psicomotriu i social. Es potencia un clima i un entorn adient a través de metodologia Montessori, l’experimentació, l’estimulació primerenca, el joc i la descoberta.

motherhood
El projecte educatiu del centre es pot portar a terme gràcies a l’equip de mestres amb el que contem, ja que son unes mestres joves, imiplicades en la seva feina i amb una formacó continuada.
calendar (1)
Tot això és duu a terme a partir d’una programació mensual adaptada a cada etapa evolutiva del infant. Cada mes els mestres preparen tota la programació, per tal d’ajudar a l’infant a créixer i aprendre a partir dels seus interessos i inquietuds, tot tenint en compte l’etapa evolutiva en la que es troba l’infant.

Mira que bé ens ho passem!